Phát triển ứng dụng điện thoại

Các ứng dụng phần mềm chạy trên thiết bị di động và một ứng dụng di động điển hình sử dụng kết nối mạng để làm việc với các tài nguyên máy tính từ xa.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Các dịch vụ ứng dụng di động

Một nhà phát triển sẽ có thể trở thành một chuyên gia trong từng dịch vụ riêng lẻ này.

Ứng dụng di động gốc

Ứng dụng di động gốc đa nền tảng

Ứng dụng di động kết hợp

Ứng dụng trên web (PWA)

Quản lý công ty

Tư vấn kinh doanh

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image