Đảm bảo chất lượng

Quản lý chất lượng có nghĩa là không ngừng theo đuổi sự xuất sắc.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Các dịch vụ của chúng tôi

Kiểm thử chức năng
Dù mục tiêu của bạn là gì, chúng tôi sẽ tìm ra cách để đạt được mục tiêu đó.
Kiểm tra khả năng sử dụng
Phân tích toàn diện của chúng tôi xác định các lỗi tiềm ẩn, thiết kế khó hiểu và lỗi hiệu suất - cũng như các giải pháp mà những vấn đề này sẽ yêu cầu.
Kiểm thử hiệu năng
Kiểm tra ứng dụng của bạn có xử lý được căng thẳng khi mở rộng quy mô không?

Tại sao đảm bảo chất lượng và phát triển phần mềm phải được tách biệt?

Kiểm tra mã nguồn của nhà phát triển và tiết lộ bất kỳ vấn đề, thiếu sót hoặc sự khác biệt nào.
Sử dụng nhóm đảm bảo chất lượng hiệu quả hơn.
Giữ sự phát triển phần mềm và QA tách biệt sẽ tạo ra sản phẩm cuối có chất lượng cao hơn.

Kiểm thử ứng dụng máy chủ khách

Kiểm thử ứng dụng trên máy tính để bàn

Kiểm thử ứng dụng web

bt_bb_section_bottom_section_coverage_image